Power dla Twojego Biznesu

Zapisz się na DARMOWY WEBINAR! PowerStore z Metro Node – Easy Way
Architektura oraz tło technologii Power Store z użyciem Metro Noda
8.06.2021 o godzinie 10:00 na platformie ClickMeeting Zapisz się!

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Temat spotkania:

Architektura oraz tło technologii PowerStore z użyciem Metro Noda

Prelegent: Krzysztof Janowski
Senior Systems Engineer Dell Technologies

PowerStore – nowatorska macierz mid-range

Każda organizacja musi radzić sobie z dużą zmiennością oczekiwań i wymagań aplikacji biznesowych wobec infrastruktury storage. Dowiedz się, w jaki sposób technologie firmy Dell wspierają innowacje oraz umożliwiają klientom dostarczanie wydajnego, elastycznego i zautomatyzowanego środowiska pod potrzeby tradycyjnych i nowoczesnych aplikacji w modelu on-premise i multi-cloud.

Najważniejsze cechy

Nowa, zorientowana na dane, inteligentna i elastyczna architektura stworzona dla efektywnego przetwarzania danych, upraszczająca jednocześnie operacje IT

Innowacyjna funkcja AppsON pozwalająca na uruchamianie zwirtualizowanych obciążeń bezpośrednio na macierzy, dzięki czemu są przenośne, zwinne i szybkie

Uzupełnienie i rozszerzenie
istniejącej architektury
- w tym środowiska VMware

Dane w centrum uwagi

Dowolne obciążenie – zunifikowana architektura dla danych fizycznych, wirtualnych, plikowych, aplikacji i baz danych

Wydajność bez kompromisów – zastosowane pamięci NVMe1 są do 7 razy bardziej wydajne2 a czas odpowiedzi jest do 3 razy niższy3 niż w przypadku tradycyjnych macierzy all flash

Skalowanie – niezależne zwiększanie wydajności i pojemności

Duża efektywność – zawsze włączona funkcja redukcji danych zapewnia efektywność średnio 4:14

Inteligencja

Programowalna infrastruktura – automatyzacja pracy ułatwia pracę działów IT oraz DevOps

Autonomia– wbudowane algorytmy uczenia maszynowego optymalizują wielkość i wydajność dostępnych zasobów

Proaktywna analityka – inteligentny monitoring zmniejsza ryzyko i informuje o zmieniających się potrzebach użytkowników

Dostosowanie

Elastyczna architektura – oprogramowanie oparte na kontenerach umożliwia szybkie dostarczanie nowych funkcjonalności

Elastyczne wdrożenia – łatwa modernizacja każdego element systemu

Elastyczne użycie – możliwość wyboru, przewidywalność i ochrona inwestycji dzięki modelowi pay-per-use i aktualizacjom data-in-place