Replikacja danych - Komputronik Biznes - Integrator rozwiązań IT

Powszechność wirtualizacji serwerów oraz lawinowo rosnące ilości przechowywanych danych. To wszystko niejako wymusza stosowanie nowoczesnych technologii do ochrony informacji gromadzonych w ogromnych bazach. Podstawową formą ochrony jest oczywiście backup, ale coraz większe znaczenie we współczesnych systemach informatycznych ma także replikacja danych.

Kłopoty z zarządzaniem coraz większą ilością informacji, zapytań oraz raportów mają między innymi firmy działające w szeroko pojętej branży handlu internetowego. Wystarczy nawet drobna awaria serwera, aby cały system skutecznie się zapchał, doprowadzając do zablokowania możliwości realizacji procesów biznesowych. Takie przestoje są niezwykle kosztowne i dlatego firmy nie mogą sobie na to pozwolić. Replikacja danych to właśnie jedna z popularniejszych i skuteczniejszych dzisiaj metod na zabezpieczenie się przed tego rodzaju awariami.

Na czym polega replikowanie danych?

Choć z zasady mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju kopiowaniem informacji, to jednak procesu tego nie można stawiać bezpośrednio obok backupu. Jest to narzędzie niezbędne do wykonania efektywnie działającego, zdublowanego systemu informatycznego firmy. Zwielokrotniony system informatyczny może stać się bazą zapasową, na którą nastąpi automatyczne przełączenie w momencie awarii systemu głównego.

Profesjonalnie wdrożone narzędzia replikujące dane działają oczywiście w sposób automatyczny, zupełnie niezależny od użytkownika i, co ważne, praktycznie niezauważalny. Szybkość synchronizacji informacji pomiędzy obydwoma systemami w dużej mierze zależy od wybranej metody, synchronicznej bądź asynchronicznej.

Replikacja danych, jakie są jej rodzaje?

W zależności od indywidualnych potrzeb, jak i od skali wykorzystania serwerów baz danych, proces powielania informacji może być realizowany w 3 różnych formach:

  • Migawkowa – Powielanie odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie w sposób automatyczny po każdym odnotowaniu zmian na serwerze.
  • Transakcyjna lub przyrostowa – Proces powielania jest realizowany poprzez informacje z tzw. logów transakcyjnych. Stosowany jest tutaj specjalny system zasad, który nie dopuszcza do pojawienia się błędów w trakcie operacji.
  • Dwukierunkowa lub łącząca – Informacje w tym przypadku mogą być wymieniane zarówno na żądanie samego serwera, jak i klientów podłączonych do niego. Rozwiązanie to sprzyja pojawianiu się konfliktów synchronizacyjnych, które całkowicie blokują proces. Jego odblokowanie wymaga fizycznej ingerencji człowieka.

Synchroniczne i asynchroniczne metody powielania

Najczęściej dane replikowane są dzisiaj w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że każda wprowadzona w bazie zmiana skutkuje natychmiastowym powieleniem informacji. Jest to ważne z punktu widzenia zabezpieczenia serwerów. Takie rozwiązanie gwarantuje spójność oraz aktualność bazy w każdym momencie. Dzięki temu, w przypadku awarii jednego z serwerów, automatycznie następuje przełączenie na zapasowy z powielonymi informacjami, który natychmiast jest gotowy do pracy.

Taką aktualność bazy gwarantuje synchroniczna metoda replikacji. Tutaj kopiowanie odbywa się na bieżąco w czasie rzeczywistym. Zapasowa baza jest zawsze aktualna, ale synchroniczność takich połączeń może niestety prowadzić do pojawiania się opóźnień w działaniu serwera podstawowego, z którego informacje są kopiowane. Skala takiego opóźnienia rośnie wraz ze spadkiem przepustowości łącza lub wraz ze wzrostem odległości pomiędzy obydwoma serwerami. Przyjmuje się z tego powodu, że metoda synchroniczna ma swoje zastosowanie głównie w sieciach lokalnych. Może być również stosowana na szerszą skalę, ale odległość pomiędzy serwerami nie może być większa, jak kilkanaście kilometrów.

W pozostałych przypadkach stosuje się więc metodę asynchroniczną. Tutaj nie pojawiają się opóźnienia w funkcjonowaniu serwera głównego. Dane jednak nie są kopiowane w tzw. locie, czyli na bieżąco, a dopiero po zakończeniu ich zapisu. Przy bardzo dużych bazach opóźnienia w zapisie do serwera zapasowego mogą wynosić nawet po kilka godzin. Sprawia to, że w razie awarii przełączenie się na system zapasowy, może oznaczać utratę części niedawno wprowadzonych informacji.

Dane można replikować również w obrębie baz MySQL

Z tego bardzo przydatnego narzędzia mogą korzystać również webmasterzy konfigurujący bazy MySQL. Zasada działania tego narzędzia jest bardzo podobna. Baza wykorzystywana jako główna zapisuje wszystkie wykonywane operacje w swoim wewnętrznym dzienniku binarnym. Te następnie są odczytywane przez bazę zapasową, która zgodnie z zapisami binarnymi, powiela te operacje, tworząc wierny duplikat bazy głównej.

Co ważne, komunikacja może być tutaj realizowana również obustronnie. Przy odpowiedniej konfiguracji obu baz, wprowadzenie zmian na którejkolwiek z nich powoduje automatyczne utworzenie kopii tych informacji w drugiej bazie.

Jeśli chcesz zabezpieczyć w ten sposób swoje serwery przed niespodziewaną awarią, zgłoś się już dzisiaj do naszych specjalistów. Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi replikujących dane, oferujemy swoje wsparcie przy wyborze najlepszych rozwiązań i zapewniamy kompleksową pomoc techniczną.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*