Outsourcing IT - usługi informatyczne dla firm - Komputronik Biznes

Czym jest outsourcing IT?

Idea outsourcingu IT opiera się na założeniu, że jeżeli jest coś, co ktoś inny może zrobić lepiej od nas, to niech za nas to zrobi. Niewątpliwą korzyścią takiego podejścia jest oszczędność czasu, a przede wszystkim możliwość skupienia się na głównych celach biznesowych. Obsługa informatyczna firm dodatkowo przynosi znaczne oszczędności finansowe przy jednoczesnym wzroście jakości usług.

Utrzymywanie własnych działów IT jest bardzo kosztowne. Należy pamiętać, że poza kosztami dla każdego oczywistymi, takimi jak wypłaty pensji i premii, wyposażenia stanowisk pracy oraz opłatami za biuro, prąd, telefony, Internet i samochody służbowe, ponosimy również wydatki na bardzo drogie szkolenia techniczne dla informatyków. Jest to podyktowane niezwykle szybkim rozwojem nowych technologii, a więc pracownicy muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, aby skutecznie realizować stawiane przed nimi zadania i dbać o stabilny rozwój środowiska IT. Z kolei w przypadku ich nieobecności stwarza się możliwość zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu informatycznego, co może mieć negatywne przełożenie na prowadzoną działalność, a tym samym na wynik finansowy. Zatem wybór firmy zewnętrznej do obsługi informatycznej skutkuje możliwością dysponowania wysoko wydajnymi systemami i specjalistycznymi narzędziami, które gwarantują sprawną realizację zadań i właściwe nimi zarządzanie. Usługi outsourcingowe pozwalają osiągnąć oszczędności nierzadko przekraczające 50% wydatków na utrzymanie działu IT. Trudno zignorować tak znaczące kwoty w dzisiejszych realiach rynkowych, gdzie konkurencyjność dotyka każdego obszaru funkcjonowania firmy. Nie mniej ważne są koszty związane z ryzykiem i zapewnieniem ciągłości pracy systemów IT, które przy usługach outsourcingowych przenoszone są na ich dostawcę, co oznacza, że bierze pełną odpowiedzialność za powierzoną mu obsługę informatyczną i wynikające z tego tytułu zadania.

Skorzystanie z profesjonalnych usług outsourcingowych to również dostęp do doświadczonego zespołu informatyków oraz technologii informatycznych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb danej organizacji. U podstaw outsourcingu IT leży przekazanie wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie funkcji wykonywanych dotychczas przez pracowników. Kluczową rolę odgrywa tu pełna dowolność sposobu obsługi danych obszarów. W outsourcingu to klient określa i później wymaga określonych wcześniej wartości wskaźników jakościowych i standardów obsługi informatycznej.

Pełny outsourcing

Pełny outsourcing IT to sztandarowy model kierowany do firm i instytucji, którym zależy na maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania oraz na profesjonalnej obsłudze informatycznej. Ten najkorzystniejszy z punktu widzenia każdego klienta wariant współpracy, zakłada całkowite wyeliminowanie istniejącego działu IT i przejęcie w pełnym zakresie jego obowiązków w organizacji. Profesjonalna firma outsourcingowa staje się wówczas zewnętrznym działem IT – nowoczesną, a przede wszystkim tańszą i skuteczniejszą alternatywą w odniesieniu do etatowych informatyków. Warunkiem koniecznym jest zespół składający się z doświadczonych w różnych dziedzinach informatyki specjalistów, którzy są gotowi w każdej chwili do udzielenia wszechstronnej pomocy i wsparcia w realizacji bezproblemowego funkcjonowania firmy, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych z punktu widzenia działalności biznesowej. Pełna współpraca w zakresie obsługi informatycznej pozwala klientowi uzyskać dostęp do szerokiej wiedzy i doświadczenia oraz do wielu innowacyjnych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury i systemów IT.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że najczęstszą przyczyną występowania kłopotów z funkcjonowaniem środowiska IT oraz długiego czasu ich rozwiązywania, nie jest sam problem a zazwyczaj etatowy informatyk, którego wiedza i umiejętności są często niewystarczające. Jak już wspomnieliśmy, w naszej firmie pracują całe zespoły specjalistów z różnych dziedzin informatyki, którzy w trakcie swojej wieloletniej kariery zetknęli się z wieloma problemami, a więc mają ogromne doświadczenie, by szybko i skutecznie przywrócić sprawność systemu informatycznego.

Podsumowując – redukcja kosztów związanych z posiadaniem i utrzymywaniem infrastruktury IT w organizacji idzie w parze ze wzrostem jakości obsługi i zadowolenia użytkowników, a warunkiem osiągnięcia tego celu jest współpraca z profesjonalnym i sprawdzonym partnerem. A takim z pewnością jest firma Komputronik Biznes Sp. z o.o., o czym świadczy wiele aktywnych kontraktów outsourcingowych ze znanymi i uznanymi nie tylko w Polsce markami.

Naszą misją jest świadczenie usług outsourcingowych na najwyższym poziomie, a wszelkie nasze działania są podporządkowane realizacji tej idei.

Częściowy outsourcing

Niewątpliwie częściowy outsourcing IT to doskonała propozycja zarówno dla przedstawicieli sektora publicznego, jak i sektora prywatnego z szeroko rozumianego SMB. Oferta dotycząca tego rodzaju obsługi informatycznej firm jest na tyle elastyczna, że może być dostosowana do aktualnych potrzeb konkretnej organizacji. Taka forma współpracy jest oparta na założeniu o przekazaniu do obsługi jedynie wybranych obszarów ze swojej infrastruktury IT. Jednak podstawowym warunkiem jest, aby wyodrębnione obszary miały pewnego rodzaju autonomię, co pozwoliłoby w sposób selektywny nimi zarządzać. Może to być, np.: administracja serwerami, backupem, siecią LAN czy klasyczny Help Desk powiązany z bezpośrednim wsparciem użytkowników. Takie podejście zagwarantuje optymalizację wydatków na IT oraz lepszą utylizację posiadanych już zasobów. Model ten zalecamy najczęściej firmom, które posiadają autorskie bądź specjalistyczne rozwiązania teleinformatyczne, charakterystyczne dla branży bądź korporacji i z różnych względów nie mogą być w pełni obsłużone przez firmy zewnętrzne. Częściowy outsourcing pozwala utrzymać dział IT, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia poziomu niezawodności przedmiotowego obszaru oraz wymiernie skracając czas usuwania ewentualnych awarii.

Komputronik Biznes Sp. z o.o. jako firma oferująca usługi outsourcingowe, zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie zaawansowanych systemów serwerowych, macierzy, systemów bezpieczeństwa i zabezpieczenia danych, oprogramowania i sieci komputerowych. Proponowane kompleksowe wsparcie informatyczne dotyczy zarówno kwestii programowych, jak i sprzętowych. W ramach częściowego outsourcingu IT zakładana jest ścisła współpraca z istniejącym w firmie działem IT oraz działanie zgodne ze standardami obowiązującymi w danej organizacji. Mamy szerokie kompetencje we wdrażaniu rozwiązań informatycznych i integracji systemów informatycznych. Dysponujemy zespołem młodych i doświadczonych ludzi, dla których informatyka to nie tylko praca, ale też pasja. Stale dbamy o ich rozwój i szkolenia, co jest konieczne, aby outsourcing IT przynosił naszym klientom zakładane korzyści w postaci obniżenia kosztów z jednoczesnym zwiększeniem wydajności infrastruktury IT oraz uzyskaniem najwyższej jakości jej funkcjonowania.

Outsourcing na życzenie

Propozycja tego rodzaju obsługi informatycznej skierowana jest do małych firm i umożliwia pogodzenie oczekiwań dotyczących najwyższej jakości usług outsourcingowych oraz ograniczonych planów budżetowych.

W naszym wykonaniu outsourcing na życzenie jest nowoczesną usługą świadczoną na najwyższym poziomie i dostosowaną do aktualnych potrzeb oraz wymagań klienta. Ten model współpracy poszukiwany jest przede wszystkim przez firmy, dla których najistotniejszym elementem oferty jest cena i minimalizacja miesięcznych obciążeń, przy czym wiąże się to ze zmniejszeniem wachlarza usług objętych standardową ofertą outsourcingu IT. Obsługa informatyczna na życzenie wybierana jest nierzadko przez organizacje, dla których akceptowalne są nieco dłuższe niż standardowe okresy przestoju lub braku dostępu do systemów spowodowane awariami. Jednak tylko w przypadku, gdy charakter ich biznesu nie jest krytycznie uzależniony od sfery IT.

Niezależnie od wyboru formy współpracy, dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług outsourcingowych, co zostało potwierdzone wieloma pozytywnymi rekomendacjami ze strony naszych klientów postrzeganych na świecie jako synonim jakości i niezawodności. Wysoki poziom profesjonalizmu, którym cechuje się oferowana przez nas obsługa informatyczna, zaowocował statusami partnerskimi z takimi firmami jak m.in. DELL EMC, HPe, Lenovo, IBM, Fujitsu, Samsung, OKI, Lexmark, Ricoch, Microsoft, HP Ink.

Bogata wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz bezkonkurencyjne zaangażowanie sprawia, że obsługa informatyczna dla firm i instytucji jest rzetelnie przygotowywana i przebiega według najlepszych standardów. Wdrażamy korzystne i zaawansowane systemy ku zadowoleniu odbiorców ceniących profesjonalizm i solidność działań. Mamy kompetencje w kwestii fachowego doradztwa, dzięki czemu, kiedy zachodzi taka konieczność, nasi klienci uzyskują pełne wsparcie od strony technicznej. Pracownicy Komputronik Biznes Sp. z o.o. podlegają stałym szkoleniom w zakresie nowych rozwiązań, co pozwala sukcesywnie podnosić jakość obsługi informatycznej. Dzięki temu outsourcing IT jest ofertą konkurencyjną na bardzo wymagającym rynku tego typu usług.

Powierzenie realizacji outsourcingu na życzenie naszej firmie to dobór optymalnych rozwiązań, które w znacznej mierze przyczyniają się do pełnej kontroli kosztów, a co za tym idzie do ich zmniejszenia. Ponadto klienci mogą liczyć na wzrost niezawodności obszaru IT w danej organizacji.

Audyt informatyczny

Wdrożenie obsługi informatycznej w firmie, czy też instytucji stawia przed ich dysponentami zasadnicze pytanie, co jest niezbędne dla podjęcia właściwej decyzji w zakresie wyboru optymalnego modelu oraz określenia niezbędnego budżetu i kierunków rozwoju środowiska IT? Odpowiedź wydaje się prosta i oczywista. Potrzebne są jedynie odpowiednie dane oraz wiedza o aktualnych potrzebach, posiadanych zasobach i sposobach ich wykorzystywania. Ponadto plany na przyszłość oraz sprecyzowane problemy, z jakimi trzeba się zmierzyć w najbliższej i dalszej przyszłości. Niestety to, co nam się wydaje, nie zawsze jest takie oczywiste. Najczęściej nie mamy aktualnej dokumentacji technicznej naszego środowiska IT, jasno określonych potrzeb użytkowników oraz działu IT. O problemach wiemy niewiele lub wcale, dlatego w takiej sytuacji o skutecznym planowaniu nie może być mowy. Katastrofalne w skutkach może okazać się działanie, gdy nieświadomie opieramy się o dane nieaktualne lub obarczone błędami merytorycznymi. Błędne decyzje lub zaniedbania w obszarze IT zawsze z czasem pociągają za sobą bardzo wysokie koszty.

Takich sytuacji można uniknąć dzięki zewnętrznemu audytowi informatycznemu, którego efektem jest obszerna dokumentacja techniczna i poaudytowa z precyzyjnymi zaleceniami dla zmian i określeniem ich krytyczności oraz z dokładnym opisem zauważonych nieprawidłowości. Co obejmuje profesjonalny audyt wykonywany przez specjalistów i inżynierów Komputronik Biznes Sp. z o.o.? Przede wszystkim całość infrastruktury IT ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem danych i informacji. Mamy świadomość, że informacja w dzisiejszych czasach często świadczy o wartości firmy a jej utrata bądź niekontrolowany wyciek może wprowadzić każdą firmę w poważne kłopoty.

Zakres audytu informatycznego:

 • audyt architektury sieciowej i systemu zabezpieczeń,
 • audyt systemów informatycznych,
 • audyt procedur dostępu do zasobów informatycznych,
 • audyt konfiguracji systemów operacyjnych,
 • audyt systemu antywirusowego,
 • audyt procedur backupu,
 • opracowanie raportu pokontrolnego projektu audytowego.

Dodatkową wartością jest to, że ocena stanu faktycznego infrastruktury IT jest w pełni obiektywna i niezakłócona rutyną oraz relacjami międzyludzkimi.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie usługi są oferowane przez Komputronik Biznes Sp. z o.o.?

 

Kilkadziesiąt lat nieprzerwanego rozwoju przy wsparciu zespołu inżynierów dziedzinowych z wiedzą i doświadczeniem potwierdzonymi przez setki udanych wdrożeń i certyfikatami kompetencyjnymi zaowocowało niezwykle efektywną dla każdego klienta ofertą w zakresie profesjonalnego wsparcia i doradztwa w procesie opracowania i przeprowadzania zmian w firmie lub instytucji, w tym:

 • outsourcing IT,
 • outsourcing druku,
 • audyty środowiska IT,
 • opracowanie optymalizacji środowiska IT i druku,
 • zarządzanie infrastrukturą informatyczną i systemami bezpieczeństwa.

 


Jakie są główne zalety Komputronik Biznes Sp. z o.o.?

 

Jako dostawca specjalistycznych usług w obszarze IT Komputronik Biznes Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by dostarczyć klientom optymalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Najwyższy poziom profesjonalizmu, którym cechuje się każda realizowana przez nas usługa outsourcingu, pozwolił uzyskać status partnerski z firmami: DELL EMC, HPe, Lenovo, IBM, Fujitsu, Samsung, OKI, Lexmark, Ricoch, Microsoft, HP Ink., co ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na osiągnięte efekty, ale także na atrakcyjne ceny prowadzonych projektów.

 


Kto jest klientem Komputronik Biznes Sp. z o.o.?

 

Biorąc pod uwagę pewność stosowanych przez nas rozwiązań, a więc uzyskanie optymalnych efektów w zakresie zmniejszenia kosztów użytkowania infrastruktury IT, zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego i racjonalizację kosztów rozwoju organizacji, nasza oferta znalazła zastosowanie w firmach z sektora prywatnego, publicznego oraz w instytucjach, w tym m.in.:

 • Polferries Polska Żegluga Bałtycka S.A.,
 • TV Puls,
 • MERCATOR MEDICAL,
 • Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,
 • Kimball Electronics,
 • MAXON Nieruchomości.

 


Ile trwa standardowy kontrakt na usługi outsourcingowe?