Audyt i konsulting procesów - Komputronik Biznes - Integrator rozwiązań IT

W oparciu o oferowane usługi audytu procesów jesteśmy w stanie:

  • Stworzyć mapy aktualnie istniejących procesów oraz dokonać ich optymalizacji
  • Opracować i wdrożyć zestaw zaleceń oraz dobrych praktyk wspierających zmianę struktury procesów
    w organizacji
  • Zaproponować narzędzia informatyczne dostosowane do skali i specyfiki danej organizacji
  • Zidentyfikować miejsca powstawania kosztów i opóźnień w realizacji procesów
  • Poprawić sprawność działań oraz skrócić czas realizowanych operacji
  • Obniżyć budżet zakupów, potrzeby kapitałowe oraz zapewnić optymalny harmonogram płatności
  • Dokonać eliminacji „wąskich gardeł”, przestojów, spiętrzeń i kolejek w realizowanych procesach, a tym samym zapewnić wzrost wydajności przedsiębiorstwa, podwyższenie potencjału produkcji i sprzedaży oraz zmniejszenie potrzeb finansowania inwestycji
  • Zapewnić większą kontrolę wydatków i kosztów

Zapraszamy do kontaktu:

Włodzimierz Urbański
Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży

+48 882 015 210
Bartosz Szygenda
Inżynier Wsparcia Sprzedaży

+48 606 131 874

 

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego:

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*