Backup danych w firmie - archiwizacja - Komputronik Biznes

Prowadzenie firmy jest zawsze ściśle powiązane z gromadzeniem danych. Bazy zawierają nie tylko strategiczne informacje o funkcjonowaniu całego biznesu, które nie powinny trafić w ręce konkurencji. To również między innymi dane poufne, a więc szczegółowe informacje o klientach. Zabezpieczanie przed wyciekiem to jedno, ale należy również pamiętać o ryzyku utraty wynikającym na przykład ze zwykłej awarii urządzeń, na których informacje te są gromadzone. Regularnie wykonywany backup danych może jednak przed tym ochronić.

Co to jest?

Regularnie i prawidłowo wykonywany backup danych zapewnia ochronę przed utratą cennych informacji. To po prostu kopie zapasowe wszystkich informacji gromadzonych na dyskach twardych czy na serwerach. Aby poprawnie je wykonać, warto kierować się tzw. regułą 3-2-1.

Reguła 3-2-1

Nawet najnowocześniejsze narzędzia do tworzenia kopii zapasowych zdadzą się na niewiele, jeśli nie podejdziemy do tego procesu w odpowiedni sposób. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której gromadzimy na dysku twardym swojego prywatnego komputera cenne zdjęcia rodzinne. Nie chcemy ich utracić przez przypadkowe skasowanie, a więc kopiujemy je do innego folderu, ale dalej na tym samym dysku. O ile faktycznie omyłkowo usunięte zdjęcie z jednego folderu można odzyskać z kopii w drugim folderze, tak co w sytuacji, gdy awarii ulegnie cały dysk?

Z tego właśnie powodu idealne przechowywanie kopii danych opisuje tzw. reguła 3-2-1. W ogromnym skrócie oznacza ona:

 • 3 oddzielne kopie;
 • minimum 2 różne nośniki na kopie;
 • 1 nośnik pamięci powinien być trzymany w zupełnie innej lokalizacji.

Pierwsze dwie reguły są bardzo spójne ze sobą. Oprócz oryginalnych danych powinniśmy posiadać minimum 2 odrębne ich kopie, a każda z nich musi być przechowywana na oddzielnym nośniku. Łącznie daje nam to więc już 3 osobne nośniki. Rachunek prawdopodobieństwa jest tutaj niezwykle prosty. Awaria 3 urządzeń jednocześnie jest dużo mniej prawdopodobna niż 2 na raz, a już ryzyko jest dużo mniejsze niż uszkodzenie pojedynczego nośnika.

Przechowywanie jednego nośnika w innej lokalizacji to dodatkowa ochrona przed fizycznym jego uszkodzeniem. Chodzi tutaj na przykład o pożar czy zalanie. Jeśli nośniki z kopiami znajdują się w tym samym miejscu, w takich sytuacjach mogą one wszystkie ulec trwałemu uszkodzeniu. Mając jedną kopię w prywatnym domu, czy po prostu w innym budynku, backup danych jest bardziej skuteczny, gdyż eliminuje kolejne zagrożenie.

Rodzaje kopii

Przed wdrożeniem systemów backupu danych warto wiedzieć, jakie rodzaje kopii zapasowych można wykonywać. Wyróżnia się w zasadzie 3 typy, a więc kopię pełną, różnicową oraz przyrostową.

 • Kopia pełna

To po prostu backup wszystkich danych zgromadzonych na serwerze czy na poszczególnych nośnikach. W większości przypadków jest to pierwsza kopia wykonywana po wdrożeniu odpowiednich narzędzi. Obejmuje ona wszystkie możliwe pliki, bazy danych oraz całą strukturę katalogów.

 • Kopia różnicowa

Wykonywana w późniejszym czasie ma za zadanie ochronić przed utratą te pliki, które zostały w ostatnim czasie zmodyfikowane lub dodane jako nowe. Trzeba pamiętać o tym, że podstawą jest tutaj zawsze stan wcześniej wykonanej kopii pełnej. Niezależnie, która w kolejności będzie to kopia różnicowa, zawsze obejmie ona swym zasięgiem pliki zmienione lub dodane względem pierwszego backupu danych. Takie rozwiązanie zajmuje mniej miejsca niż w przypadku ciągłego powtarzania kopii pełnej.

 • Kopia przyrostowa

Jest to najszybsza oraz zajmująca najmniej miejsca kopia. Podobnie jak w przypadku opcji różnicowej, backup danych dotyczy tylko tych plików, które były zmodyfikowane lub dodane. Różnica polega jednak na tym, że w opcji przyrostowej brane są pod uwagę zmiany względem ostatnio wykonanej kopii. Nie powiela się więc plików skopiowanych wcześniej, które od ostatniego procesu nie zostały ponownie zaktualizowane.

Powody utraty danych

Zwykła awaria nośnika pamięci to z pewnością najczęstsza przyczyna utraty danych, ale wcale nie jedyna. Do innych, bardzo typowych zagrożeń, zalicza się bowiem także:

 • usterka całego komputera lub serwera – wystarczy nawet spięcie na zasilaczu, które doprowadzi do spalenia wielu podzespołów sprzętu, w tym nośników pamięci;
 • utrata danych w wyniku działania wirusów lub złośliwego oprogramowania;
 • omyłkowe skasowanie plików z komputera;
 • nagła utrata zasilania lub nieprawidłowe wyłączenie komputera – siłowe, nagłe wyłączenie systemu komputerowego może doprowadzić do utraty części informacji, szczególnie plików ostatnio dodanych czy modyfikowanych;
 • pożary, zalania oraz powodzie;
 • działanie na szkodę firmy – niestety dochodzi do przypadków, w których to niezadowoleni pracownicy celowo kasują ważne informacje z dysków twardych;
 • kradzieże – utrata danych może być związana z kradzieżą sprzętu, na którym były one przechowywane.

Wdrożenia systemów backupowych

Wszystkie omówione wcześniej zagrożenia można jednak skutecznie wyeliminować, poprzez zabezpieczenie się na wypadek ich wystąpienia. Realizujemy wdrożenia systemów backupowych, które nie tylko wykazują się dużą skutecznością działania. Są to również rozwiązania w pełni zautomatyzowane. Raz zaprogramowane będą regularnie wykonywały kopie, zapisując je na oddzielnych nośnikach i dając w razie potrzeby dostęp do wszystkich ważnych informacji.

Oprogramowanie do backupu

Oczywiście nasza oferta oparta jest tylko na bardzo nowoczesnym oprogramowaniu. Licencjonowane narzędzia dostarczamy bezpośrednio do naszych Klientów, instalujemy oraz konfigurujemy w taki sposób, aby dopasować ich działanie do sposobu gromadzenia danych w firmie.

Jeśli chcą Państwo zadbać o bezpieczeństwo informacji przechowywanych w swojej firmie, zapraszamy już teraz do kontaktu. Nasi pracownicy zawsze odpowiedzą na wszystkie pytania, zaproponują najlepsze rozwiązania i zapewnią swoje wsparcie techniczne w zakresie obsługi oprogramowania.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*