Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Komputronik Biznes Sp. z o. o. oraz na ich wykorzystywanie do celów handlowych. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Komputronik Biznes Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, 60 – 003 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane i przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie w/w ustawy, a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ich ze zbioru, jak również potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.