Wraz z rozpowszechnianiem idei nowej „rewolucji przemysłowej” znanej jako Przemysł 4.0 wzrasta konieczność gromadzenia i analizowania danych z różnych systemów sterujących produkcją, magazynem i logistyką. Do efektywnego i sprawnego zarządzania można wykorzystać systemy MES, APS i WES służące do wsparcia procesów logistycznych.

Systemy MES to nic innego jak systemy informatyczne, wykorzystujące technologie informatyczne, oprogramowanie, aplikacje, urządzenia elektroniczne oraz elementy automatyki do pozyskania informacji o procesie produkcji i przełożeniu ich na płaszczyznę biznesową. Wszystko po to, by w czasie rzeczywistym otrzymywać realne informacje na temat produkcji i móc sprawnie reagować na zaistniałe sytuacje lub modyfikować produkcję tak, by była jak najbardziej efektywna. Systemy tego typu wspierają codzienne funkcjonowaniem firm produkcyjnych, które od zawsze wymagały ogromnego zaangażowania w sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. To również najprostszy sposób na efektywną eksploatację zasobów firmy oraz skuteczne zwiększanie zysków.

Systemy MES mają wiele zastosowań w przedsiębiorstwach. Pozwalają zarządzać produkcją, jej wydajnością, śledzić cały proces produkcji, a także gromadzić dane i dokumenty. Ważną funkcją jest także zarządzanie zasobami oraz planowanie produkcji i wsparcie procesów logistycznych.

Wszystkie wskazane funkcjonalności systemu MES można precyzyjnie odnieść do konkretnych struktur i problemów danego biznesu. Wdrożenie systemu niesie za sobą szereg korzyści. To m.in.: zredukowanie kosztów produkcji, podniesienie produktywności i wzrost wskaźnika OEE, podniesienie jakości produkcji, skrócenie przestojów oraz czasu cyklu produkcyjnego. To wszystko ostatecznie przekłada się na szybszy wzrost przedsiębiorstwa i osiąganie przez nie większych zysków.

Skuteczne planowanie produkcji

Systemy APS to idealne narzędzie do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, które stanowią uzupełnienie systemów ERP i MES. System APS działa w czasie rzeczywistym i umożliwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń w krótkim czasie, których wynikiem są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami. Obliczenia wykonywane z wykorzystaniem algorytmów prostych i złożonych dają możliwość tworzenia optymalnych harmonogramów produkcji według różnych kryteriów, np.:

  • kryterium maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych,
  • kryterium minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn,
  • kryterium jak najniższych kosztów,
  • kryterium przyjętego terminu realizacji zlecenia,
  • kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia.

Systemy APS pobierając dane z innych systemów m.in. o ilości zamówień, tempie produkcji czy dostępności maszyn system jest w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Planista może na tej podstawie dokonać wyboru najlepszego harmonogramu produkcji, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom.
Programy do zaawansowanego planowania produkcji pozwalają na bieżąco nie tylko obserwować postęp produkcji, ale także reagować na występujące zdarzenia niepożądane, takie jak awarie, zmiana priorytetów czy zmiany zamawianej ilości. Dzięki wdrożeniu rozwiązania APS firma zyskuje większą elastyczność i zdolność do szybszego reagowania na zmiany. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności procesów.

WMS – magazynowy system informatyczny

Systemy tego typu są często stosowane w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych. Ułatwiają nadzór nad przepływem, przechowywaniem i przenoszeniem towarów. WMS bardzo często stanowią integralną część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem WMS jest optymalizacja pracy magazynu. Przede wszystkim rejestruje on i monitoruje wszelkie zdarzenia magazynowe, od przyjęcia towaru (np. tworzenie algorytmów rozkładania dostaw), przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację (np. z wykorzystaniem automatyzujących proces paneli weryfikacyjnych) i wydanie. Wszystko w jednym celu – by zminimalizować czas oczekiwania klientów na realizację zamówienia.

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które służą optymalizacji pracy przedsiębiorstw i wsparciu procesów logistycznych. Chcąc wybrać najlepsze warto skorzystać z porad profesjonalistów, którzy pomogą nie tylko zbadać potrzeby i możliwości firmy, ale także zapewnią kompleksową obsługę przy wdrażaniu systemów i ich późniejszej eksploatacji. Komputronik Biznes jest integratorem rozwiązań IT, który specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw. Dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu specjalistów Komputronik Biznes firmy mają pewność, że wdrożenie ich w „Przemysł 4.0” przebiegnie sprawnie i pozwoli im rozwijać się i generować większe zyski.

Chetnie odpowiemy na Twoje pytania.

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*

Zbigniew Włodarczyk