Słuchaj swoich pracowników i chroń firmę

Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Anonimowy, dwustronny, bezpieczny i prosty w obsłudze system online do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Dlaczego portal sygnalisty

Szyfrowane zgłoszenie
OGRANICZ RYZYKO

Anonimowość pracowników
BĄDŹ BEZPIECZNY

Kontakt zwrotny z pracownikiem
ZWIĘKSZ WYKRYWALNOŚĆ

Chronimy tożsamość Twoich pracowników. Mogą oni bezpiecznie i anonimowo zgłaszać zdarzenia dostrzeżone w miejscu pracy za pośrednictwem przyjaznego narzędzia do komunikacji.

CAŁKOWICIE BEZPIECZNY I ANONIMOWY SPOSÓB
ZGŁASZANIA SPRAW BEZPOŚREDNIO LIDEROM FIRMY.

Anonimowe narzędzie do zgłaszania problemów i nieprawidłowości.

Kontakt zwrotny ze zgłaszającym.

Dostęp dla pracowników i innych osób/organizacji współpracujących.

Ochrona danych osobowych i treści w zgłoszeniu.

Archiwizacja zgłoszeń.

Archiwizacja dokumentacji.

Portal Sygnalisty spełnia również wymagania Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, która wchodzi w życie 17 grudnia 2021

Jak chronimy
tożsamość pracownika?

używamy serwer proxy anonimizujący kontakty z serwisem

serwer nie rejestruje danych o odbieranych oraz wysyłanych transmisjach i podmienia IP na inny

nie pobieramy żadnych danych od pracownika

treść zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowana

Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany
i wysyłany do firmy ANONIMOWO.
Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.

Dowiedz się więcej! Pobierz prezentację!

Bezpieczeństwo pracodawcy:

dedykowana strona dla zgłoszeń kierowanych do pracodawcy

ewidencja wystąpienia każdego zgłoszenia (wraz z zaszyfrowaną treścią)

ewidencja przekazania każdego zgłoszenia do wyznaczonego odbiorcy

ewidencja potwierdzeń odbioru (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego odbiorcę

ewidencja kontaktu zwrotnego

CENNIK portalu Sygnalisty

Portal Sygnalisty spełnia wymagania Dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa
AML
Dyrektywa
UE
PORTAL
SYGNALISTY

Anonimowe narzędzie do zgłaszania naruszeń

wymaga

wymaga

TAK

Kontakt zwrotny ze zgłaszającym

wymaga

wymaga

TAK

Dostęp dla pracowników i innych osób/organizacji współpracujących

wymaga

wymaga

TAK

Ochrona danych osobowych zgłaszającego

wymaga

wymaga

TAK

Archiwizacja zgłoszeń

wymaga

wymaga

TAK

Archiwizacja dokumentacji

wymaga

wymaga

TAK