Konferencja poświęcona nowym regulacjom w zakresie rejestracji i obrotu lekami oraz prowadzenia dokumentacji dla produktów farmaceutycznych odbyła się w Łodzi w dniach 27-29 października. Włodzimierz Urbański, Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży w zakresie aplikacji biznesowych opowiedział o archiwizacji i obiegu dokumentów w kontekście bezpieczeństwa organizacji oraz zaprezentował portfolio naszej firmy. Odbyliśmy wiele ciekawych rozmów i nawiązaliśmy kontakty, które być może zaowocują bliższą współpracą w przyszłości.