Wsparcie dla Szpitala to ogólnopolska akcja, której celem jest zbiórka środków na najpilniejsze potrzeby szpitali i medyków, którzy walczą z koronawirusem.

Projekt Wsparcie dla Szpitala powstał jako inicjatywa środowiska naukowców, firm informatycznych i organizacji pozarządowych w odpowiedzi na masowe zgłaszanie chęci pomocy pracownikom szpitali i pacjentom. System ten daje możliwość pomocy. Ma on ułatwiać koordynację pomocy organizacji, firm i osób prywatnych z zapotrzebowaniem sygnalizowanym przez szpitale.

Wsparcie dla Szpitala obejmuje już swoją pomocą ponad 230 placówek służby zdrowia. Chcąc zaangażować się w akcję wystarczy wejść na stronę projektu, zapoznać się z potrzebami szpitali, skontaktować się z koordynatorem i ustalić szczegóły pomocy.

W pomoc mogą zaangażować się osoby indywidualne oraz firmy. Fundacja Komputronik oraz Spółki należące do Grupy Komputronik: Komputronik S.A i Komputronik Biznes zostały oficjalnymi partnerami akcji. Najczęściej zgłaszane potrzeby to: odzież ochronna, płyny do dezynfekcji, środki higieniczne, żywność, a także personel medyczny potrzebny do opieki nad chorymi i posiłki dla nich.