Dział Healthcare Komputronik Biznes dostarcza nowoczesne i kompleksowe rozwiązania dla sektora usług medycznych. Nasi specjaliści będą teraz wspierali członków Fundacji w realizacji projektów technologicznych, które mają służyć podniesieniu jakości usług świadczonych przez podmioty ochrony zdrowia, w tym e-usług oraz dopasowaniu do wprowadzanych wymagań ustawowych związanych z elektronizacją usług, bezpieczeństwem danych oraz podniesieniu efektywności finansowej.

„Bardzo cieszymy się, że do grona naszych partnerów wspierających dołącza Komputronik Biznes. Liczymy na owocną i wieloletnią współpracę, która będzie korzystna dla obydwu stron” – komentuje Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Bycie częścią Federacji to dla nas okazja do dostarczania zamkniętej grupie szpitali informacji o trendach w możliwościach oferowanych przez rozwiązania ICT oraz dzielenia się wiedzą
o narzędziach, które mogą usprawnić i poprawić działalność szpitali w obszarze organizacyjnym, finansowym oraz medycznym.