W celu zagwarantowania poprawnej i szybkiej realizacji zgłoszenia prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego reklamowanego sprzętu, który zostanie przekazany do naszego serwisu.

NIP Odbiorcy*

Imię i nazwisko zgłaszającego*

NIP / Nazwa dostawcy*

Telefon kontaktowy*

Nr faktury zakupu*

E-mail*

Data faktury zakupu*

Cel zgłoszenia*

Nazwa towaru na fakturze*

Nr seryjny*

Czy sprzęt odesłać na adres rejestrowy firmy*

Adres do odesłania sprzętu*

Uwagi do zgłoszenia / opis usterki*

Oświadczam, że zapoznałem się z „Procedurą Reklamacyjną Komputronik Biznes Sp. z o.o.” i „Gwarancją Jakości Komputronik Biznes Sp. z o.o.” i akceptuję wszystkie postanowienia wymienionych dokumentów.*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*