Oprogramowanie ERP - Komputronik Biznes - Integrator rozwiązań IT

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zajmujemy się wdrażaniem nowoczesnych, zawsze dopasowanych do potrzeb systemów ERP w firmach. Dokładnie analizujemy potrzeby każdej firmy i dobieramy takie rozwiązania, które pozwolą na skuteczne usprawnienie jej pracy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników oraz wykorzystywaniu wyłącznie najnowszych technologii możemy zagwarantować, że nasz system wykaże się doskonałą efektywnością działania.

Czym jest ERP

Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie to dzisiaj istotny element poprawnego funkcjonowania większości dużych biznesów. Rozproszone bazy danych poważnie zaburzają taką komunikację. Trudno w takich przypadkach o płynny przepływ najważniejszych informacji. Działy obsługujące na przykład magazyn, handel oraz produkcję gromadzą istotne dane w odrębnych systemach. W efekcie bardzo łatwo o różnego rodzaju pomyłki, a i samo zebranie niezbędnych informacji w firmie zajmuje dużo czasu.

Dopasowane do potrzeb i odpowiednio wdrożone oprogramowanie ERP rozwiązuje ten problem. Ideą takiego systemu jest spięcie wszystkich istniejących baz danych w jedną, integralną całość. Bazując na opisanym przez nas wcześniej przykładzie, po wdrożeniu systemu ERP pracownik handlowy nie będzie musiał tracić czasu na uzyskanie informacji na przykład o stanach magazynowych. Mając dostęp do spójnego systemu, uzyskuje on natychmiast informacje nie tylko o stanach magazynowych, ale także choćby o aktualnych zamówieniach czy planach produkcyjnych.

Historia powstania systemu

Już w latach 60 ubiegłego stulecia zauważono potrzebę stworzenia systemu ułatwiającego zarządzanie produkcją. W tamtych czasach standardy były jednak nieco inne. Zakłady produkcyjne potrzebowały tego oprogramowania po to, aby kontrolować utrzymanie dużych stanów magazynowych. Zgromadzone zapasy towaru dawały niejako wolną rękę w realizacji zleceń nadprogramowych, nieprzewidzianych, bez utraty płynności sprzedaży podstawowych produktów. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze systemy MRP, będące niejako prekursorem oprogramowania ERP.

Z biegiem czasu oprogramowanie musiało zacząć wychodzić poza ściany hali produkcyjnej. Pojawiła się potrzeba usprawnienia przepływu informacji pomiędzy produkcją, magazynem czy działem handlowym, czego efektem było powstanie właśnie systemu ERP. Już w latach 90 ubiegłego stulecia w branżowej prasie można było znaleźć pierwsze wzmianki o tym nowym standardzie.

Od tego momentu systemy te bardzo dynamicznie się rozwijały i rozwój ten trwa po dziś dzień. Przełom ubiegłego i obecnego stulecia to tak naprawdę prawdziwy początek niezwykłej ekspansji nowoczesnych technologii. Firmy zbierają coraz więcej danych, korzystają z sieci internetowych i stosują różne systemy operacyjne. Wszystkie narzędzia wykorzystywane w oprogramowaniu ERP muszą być do tych standardów dopasowane. System stopniowo „wchłania” w swoją ujednoliconą strukturę wszystkie narzędzia powszechnie wykorzystywane przez firmy.

Współcześnie system wykorzystuje najnowocześniejsze technologie

Obecnie mówimy już o 2-generacji oprogramowania ERP. Idea funkcjonowania tego narzędzia pozostaje jednak niezmienna od lat. System łączy bowiem w sobie wszystkie procesy produkcyjne oraz dystrybucyjne w ramach jednej firmy. Dane z wszystkich działów gromadzone są w spójnej bazie, dzięki czemu dostęp do nich jest bardzo prosty z każdego miejsca. Oczywiście ogromną zaletą tego rozwiązania obecnie, jest także płynność aktualizacji danych. Wszystkie wprowadzone informacje do systemu są widoczne natychmiastowo.

Dlaczego mówi się jednak o drugiej generacji tego systemu? Chodzi przede wszystkim o jego dopasowanie do standardów związanych z upowszechnienie się internetu jako narzędzia do prowadzenia biznesu. Najnowsze rozwiązania zapewniają między innymi:

 • swobodny dostęp do danych gromadzonych w systemie poprzez standardowe przeglądarki internetowe, również z poziomu urządzeń mobilnych;
 • wybrane dane gromadzone w systemie mogą być udostępniane na zewnątrz, a więc na przykład dla klientów firmy;
 • wiele wbudowanych narzędzi analitycznych ułatwiających efektywne zarządzanie firmą;
 • integracja z bazami CRM stanowiącymi istotne narzędzie pracy działów marketingowych.

Jak przygotować się do wdrożenia?

W większości przypadków wdrożenie oprogramowania ERP wiąże się ze sporymi kosztami oraz z kompletną reorganizacją zasad funkcjonowania firmy. Inwestycja dotyka więc w zasadzie wszystkich pracowników i dlatego musi być ona z nimi dobrze omówiona.

Najważniejsze jest jednak to, że system ten powinien być idealnie dopasowany pod konkretne potrzeby. Z tego powodu przed wdrożeniem warto wykonać następujące działania:

 • dokładna analiza procesów realizowanych w firmie;
 • ustalenie indywidualnych oczekiwań wobec systemu;
 • nakreślenie wszystkich problemów, z którymi boryka się firma, wynikającymi z rozproszonego systemu baz danych;
 • rozważenie odpowiedniego sposobu finansowania wdrożenia systemu (np. środki własne lub dotacja z UE).

Wiele istotnych korzyści

Typowe korzyści wynikające ze wdrożenia systemu ERP są w wielu przypadkach indywidualne, zależne po prostu od charakteru oraz potrzeb danego biznesu. Istnieje jednak wiele zalet uniwersalnych, które na pewno doceni każdy przedsiębiorca. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • płynna wymiana danych pomiędzy wszystkimi działami w firmie;
 • skuteczna eliminacja pomyłek typowych dla niepołączonych ze sobą systemów;
 • przetwarzanie, wprowadzanie oraz aktualizacja danych zajmują dużo mniej czasu, w wielu przypadkach oszczędność ta jest nawet na poziomie 40%;
 • efektywniejsza praca przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów.

Jeśli chcą Państwo poznać wszystkie korzyści płynące z wykorzystywania takiego systemu, zapraszamy już teraz do kontaktu. Dopasujemy do indywidualnych potrzeb i wdrożymy nowoczesne oprogramowanie ERP, które oczywiście profesjonalnie skonfigurujemy. Zawsze służmy również swoją pomocą techniczną.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*