Zachowanie ciągłości działania | Komputronik Biznes

Business continuity

Doradcy Komputronik Biznes dbają o szeroko rozumiane bezpieczeństwo prowadzonego przez Klientów biznesu, stabilność organizacji oraz efektywność oferowanych rozwiązań IT. Każde środowisko informatyczne, które projektują i budują nasi inżynierowie oparte jest na założeniu, że musi ono funkcjonować w zmiennych warunkach otoczenia biznesowego, zmiennych regulacjach prawnych oraz musi wspierać Klientów również w sytuacjach kryzysowych.

Aby spełnić te postulaty świadomie wybraliśmy jako naszych partnerów technologicznych światowych liderów branży IT – oferujemy więc najnowsze technologie i sprawdzone rozwiązania.
W trakcie dialogu technologicznego z Klientami wskazujemy krytyczne obszary w zakresie infrastruktury i procesów biznesowych, które wymagają wdrożenia mechanizmów do archiwizacji i odzyskiwania danych.

Proponujemy naszym Klientom nowoczesne rozwiązania oparte o technologie ”chmurowe”, gwarantujące ciągłość działania prowadzonego biznesu.

Pomagamy także stworzyć efektywny plan wspierający zachowanie ciągłości działania obejmujący obszary: infrastruktury ICT, systemów ICT, aplikacji biznesowych oraz procesów biznesowych ze wskazaniem na zależności pomiędzy tymi środowiskami.

 
Zapraszamy do kontaktu:

Imię*

Nazwisko*

E-mail*

Nazwa firmy

temat wiadomości

NIP

nr. telefonu

Wiadomość*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Tak

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych.