Przystępując do budowy nowej, bądź modernizacji  obecnej infrastruktury IT, najczęściej stosowane jest tradycyjne podejście, w którym wykorzystywany jest sprzęt taki jak serwery, macierze dyskowe wraz z infrastrukturą SAN, przełącznikami sieciowymi oraz wirtualizatorem, który pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu. Aby zintegrować poszczególne elementy w jeden system wymagane jest m.in. odpowiednie zaprojektowanie architektury, wymiarowanie środowiska jak również zaplanowanie wdrożenia i jego wykonanie przez wykwalifikowanych specjalistów z danej dziedziny. Metoda ta jest skuteczna i przez lata umożliwia firmom na całym świecie na wykorzystywanie systemów IT do wpierania swojej działalności.

Od pewnego czasu dostępne są na rynku systemy hiperkonwergentne, które m.in. znacznie upraszczają proces budowy infrastruktury. Gartner przewiduje, że do roku 2019 w przybliżeniu 30% globalnie dostarczanej przestrzeni dyskowej będzie oparte o systemy definiowane programowo (SDS) lub systemy hiperkonwergentne – obecnie jest to mniej niż 5%.  System hiperkonwergentny, to platforma, która oferuje ściśle połączone ze sobą, współdzielone zasoby obliczeniowe, dyskowe bazujące na technologii SDS (software-defined-storage), wykorzystujące standardowe komponenty sprzętowe oraz centralny interfejs zarządzania wszystkimi zasobami.

Infrastruktura konwergentna dostarczana jest w postaci węzłów zawierających wszystkie niezbędne elementy do budowy infrastruktury IT. Węzły zbudowane są w oparciu o standardowe komponenty serwerowe x86 (procesory, pamięci, dyski, karty sieciowe), dzięki czemu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów zakupu sprzętu. Za pomocą dostarczonego oprogramowania, ze standardowych dysków lokalnych serwerów, tworzona jest współdzielona przestrzeń dyskowa, dzięki czemu, nie ma konieczności inwestowania w nie należącą do najtańszych infrastrukturę SAN (storage area network). Infrastruktura dostarczana jest wraz z wirtualizatorem, dzięki czemu, otrzymujemy możliwość elastycznego udostępniania zasobów dla wirtualnych maszyn i aplikacji. Wykorzystywane są najpopularniejsze obecnie systemy wirtualizacji takie jak VMware vSphere czy Microsoft Hyper-v, jednakże niektórzy z producentów dostarczają własny silnik wirtualizacji, który umożliwia uzyskanie kolejnych oszczędności na zakupie infrastruktury.

Jednym z najważniejszych komponentów infrastruktury hiperkonwergentnej jest oprogramowanie zarządzające. Jest to uproszczony interfejs administratora, który w pewnym sensie „ukrywa” złożoność systemu, dzięki czemu pozawala na sprawne zarządzanie infrastrukturą osobie, która posiada ogólną wiedzę informatyczną, a która nie jest specjalistą z dziedziny serwerów, sieci SAN czy wirtualizacji. Podejście takie pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych firmy przez obniżenie nakładów związanych z administracją jak również zapewnia możliwość elastycznego wprowadzania zmian,  przydziału zasobów w zależności od aktualnych potrzeb oraz upraszcza konfigurację systemu dyskowego.

Kompletne rozwiązanie hiperkonwergentne oszczędza również sporo  miejsca w naszej serwerowni. Najmniejsze rozwiązania, w zależności od producenta, można zbudować zaczynając od dwóch lub trzech węzłów zamkniętych w standardowej obudowie 2U do montażu w szafie. Dzięki temu, że taki system taki jest zintegrowany, otrzymujemy rozwiązanie, które możemy uruchomić w ciągu dosłownie kilku minut. Rozbudowa systemu jest znacznie uproszczona – polega na dołączeniu kolejnego węzła do infrastruktury, który powiększa nam dostępne zasoby obliczeniowe oraz dyskowe.

Nie bez znaczenie jest również fakt, że infrastrukturę konwergentną wraz z wirtualizatorem dostarcza nam jeden producent. W przypadku problemów otrzymujemy jeden punkt wsparcia dla całej naszej infrastruktury, co znacznie ułatwia utrzymanie w sprawności działania naszego systemu informatycznego.

Obecnie firmy wykorzystują infrastrukturę hiperkonwergentną w wielu różnych obszarach IT takich jak wirtualizacja systemów serwerowych, wirtualizacja desktopów (VDI), systemy analityczne, rozwiązania chmury prywatnej czy hybrydowej. Są to również systemy dla działów dużych przedsiębiorstw lub rozwiązanie kompletnej infrastruktury dla średniej wielkości firm jak również dla zdalnych lokalizacji.

Jakich korzyści możemy spodziewać się wdrażając infrastrukturę konwergentną? Dzięki wbudowanym mechanizmom oraz jednemu punktowi wsparcia zapewniamy ciągłość działania naszego biznesu oraz nieprzerwany dostęp do danych. Znaczne uproszczenie konfiguracji i zarządzania w stosunku do tradycyjnej architektury przekłada się na obniżenie kosztów posiadania całego rozwiązania (TCO) oraz zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI). Łatwa rozbudowa, czy integracja z rozwiązaniami w chmurze, umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby i zmiany zachodzące na rynku, jak również szybsze wdrażanie nowych pomysłów w ramach organizacji, co przekłada się na budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Czy infrastruktura hiperkonwergentna rozwiązuje wszystkie problemy dzisiejszego IT? Można znaleźć wiele zastosowań, gdzie lepszym rozwiązaniem nadal może być tradycyjne podejście. Jednakże należy mieć na uwadze korzyści, jakie niesie za sobą uproszczenie i elastyczność oferowana przez systemy hiperkonwergentne i rozważyć, co dla danej firmy i na danym etapie jej rozwoju jest ważne i potrzebne.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*

Łukasz Matuszak
Architekt Systemów IT