Grupa Komputronik stworzyła fundację, której głównym celem jest aktywność w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności.

  • Przed naszymi podopiecznymi, bez względu na ich wiek czy posiadane wykształcenie, pragniemy otworzyć nowe możliwości rozwoju.
  • Chcemy na każdym etapie ułatwiać dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających nowoczesną edukację i motywujących do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego.
  • Chcemy stworzyć szansę na rozwój ludziom ambitnym, posiadającym duży potencjał, którzy m.in. z powodów ekonomicznych lub społecznych nie są w stanie samodzielnie pokonać barier oddzielających ich od świata wielkich możliwości.
  • Chcemy udowadniać, że z oferowanym przez nas wsparciem podopieczni Fundacji Komputronik mogą się efektywnie rozwijać, by sięgać wyżej, docierać dalej i nabierać mocy.
  • Jesteśmy po to, by stwarzać przestrzeń do rozwoju, otwierać nowe horyzonty, pokazywać, że warto podążać za wyznaczonymi celami i pokonywać bariery.

Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.