Dlaczego outsourcing IT?

Dane gromadzone w systemach informatycznych, stanowiące coraz częściej strategiczną podstawę funkcjonowania firmy w przestrzeni gospodarczej. Problem bezpieczeństwa informacji staje się nierzadko przyczyną niechęci, czy też braku zainteresowania nowoczesnym modelem zarządzania infrastrukturą IT, realizowanym przez dostawców zewnętrznych. W tym kontekście i z punktu widzenia nieufnego przedsiębiorcy szeroko rozumiany outsourcing IT może się wydawać nietrafionym rozwiązaniem. Czy niechętni zmianom szefowie mają rację? Czy raczej wynika to z braku doświadczenia i wiedzy, jak działają zewnętrzni partnerzy w zakresie doradztwa IT i kompleksowej opieki informatycznej firm? Spróbujmy zatem rozwiać wszelkie wątpliwości

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, w mniejszym bądź większym stopniu, kluczowe procesy opierają się na systemach informatycznych. Za jakość i bezpieczeństwo ich działania zazwyczaj odpowiada wewnętrzny dział IT lub współpracujący z firmą informatyk. Czy tak realizowana obsługa informatyczna daje całkowitą gwarancję braku wypływu poufnych informacji oraz jest optymalnym rozwiązaniem? W naszej przestrzeni gospodarczej, w której funkcjonujemy, działa wiele przedsiębiorstw, co naturalnie rodzi konkurencyjność. Nie zawsze mamy do czynienia z uczciwością w biznesie i coraz częściej dochodzi do kradzieży danych. Niestety, dość często w takich przypadkach, wypływ danych nie jest wynikiem ataku z zewnątrz organizacji. Jest to wynik działalności nielojalnego względem firmy pracownika. Przed takim zagrożeniami nie jesteśmy w stanie się w 100% zabezpieczyć. Sięgnęliśmy po ten przykład nie bez przyczyny, ponieważ tylko zaufany, zewnętrzny partner, niezależny gospodarczo w swoich działaniach, może zapewnić całkowite bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych. Profesjonalne firmy outsourcingowe są nastawione na długofalową współpracę partnerską i wspólnie budują wartość dodaną w wielu obszarach, w tym w tak ważnym dzisiaj bezpieczeństwie informacji.

Zalety zewnętrznej obsługi informatycznej

Oczywiście, oprócz ochrony informacji, outsourcing IT umożliwia uzyskanie szeregu innych korzyści. Cena, którą będziemy musieli zapłacić za zewnętrzną obsługę informatyczną, jest niewspółmierna do oszczędności, które uzyskamy. Oszczędności to nie tylko znaczące obniżenie kosztów stałych, ale również zmniejszenie ryzyka w biznesie oraz zapewnienie swojej firmie optymalnych warunków dla jej rozwoju. Do podstawowych zalet outsourcingu IT przede wszystkim zaliczymy:
Optymalizację i redukcję kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą IT,
Dostęp do nowoczesnych technologii i najwyższej klasy specjalistów,
Stabilny rozwój środowiska IT i wzrost jego efektywności,
Możliwość skupienia się na swoim biznesie, a nie na zarządzaniu problemami z IT,
Stabilność i ciągłość obsługi bez chorób, urlopów czy innych powodów absencji pracowników,
Pełna kontrola nad kosztami związanymi z utrzymywaniem środowiska IT w firmie.

Dla większości firm niezależnie od branży i obszaru działalności, korzyści wynikające z outsourcingu usług informatycznych powodują, że jest co najmniej ekonomicznie nieuzasadnione budowanie własnych struktur IT wewnątrz własnej organizacji.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko*

E-mail*

nr. telefonu*

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych*

Opt-in

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych*

Michał Drechny