Z przyjemnością informujemy, iż w ramach współpracy z największym polskim bankiem tj. PKO Bankiem Polskim SA, przedłużona została umowa dotycząca usług związanych z ciągłością działania infrastruktury wydruku. Jednocześnie zwiększony został zakres współpracy o dodatkową usługę, która tak jak pozostałe, realizowana będzie we wszystkich placówkach Banku na terenie całego kraju. Z uwagi na zmienność wolumenu zamówień związanych z drukiem szacujemy, iż wartość umowy, licząc od dnia podpisania Aneksu do końca jej trwania, może sięgnąć 40 mln zł brutto. Kontrakt został przedłużony do lutego 2023 roku.

Współpraca z PKO Bankiem Polskim SA oraz innymi naszymi klientami w obszarze zarządzania drukiem, stanowi konsekwencję wieloletniej wysokiej jakości naszych usług w tym zakresie i stałego rozwoju naszych kompetencji. Stanowi ona ważny element strategii rozwoju spółki w zakresie świadczenia klientom biznesowym szerokiego wachlarza usług w skali ogólnopolskiej – podkreśla Sebastian Pawłowski, Wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes.